Svet-Stranek.cz
...každá překážka na cestě může mít svůj most...
Dobrá poradna

Státní podpora? Jak to s ní je?:...každá překážka na cestě může mít svůj most...

Státní podpora? Jak to s ní je?


Státní podpora u stavebního spoření?  
                             
Vzhledem k mnoha nejasnostem se tímto snažím jako poradce stavebního spoření vysvětlit nejčastější dotazy k 1.1.2010:
Pravdou je, že:
-státní podpora žádána  do 31.12.2003  je výši 25% z  ročního vkladu, max. 4.500,- Kč. Lze žádat pouze na jednu smlouvu.
-státní podpora na smlouvách žádaná od 1.1.2004 je ve výši 15% z ročního vkladu max. 3.000,- Kč. Lze žádat na více smluv.
-v průběhu spoření se připisují pouze zálohy státní podpory, až po ukončení vázací lhůty je možné naspořené prostředky, dosud připsanou státní podporu a úroky na vkladovém účtu nechat vyplatit.
Není pravdou, že:
-smlouva se musí ukončovat po uplynutí vázací doby a případně zakládat nová. Naopak, zpravidla lze zvýšit výnosy snížením vkladů dle výpočtu s přihlédnutím k připisovaným úrokům a ve spoření je možné pokračovat.
-smlouva se musí upravovat nebo navyšovat cílová částka. Takový krok by mohl mít za následek snížení výnosu zejména u starších smluv, kde by došlo k změně úročení na vkladovém účtu.
-by existovaly hodnověrné informace o  změně podmínek nebo výše státní podpory na stavebním spoření.  Zákon o stavební spoření je stále platný a nejsou v něm provedeny žádné změny.
-by bylo nyní nutné a výhodné upravovat smlouvy ( navyšování cílových částek, změna tarifů ) z obavy ze  změn podmínek státní podpory. Žádné nejsou a ani se o hodnověrných změnách neví.  Ba naopak, takovou změnou může dojít k snížení výnosu spoření.
Při dodržení těchto základních pravidel je stavební spoření jedním z nejvýhodnějších spoření, které existují, proto by ho měl vhodně nastavené využívat každý.